Aarya Tara Pre School

Onze locale partner

De Aarya Tara Association is een niet-gouvernementele organisatie waarmee wij een kleuterschool hebben opgericht voor kinderen uit kansarme gezinnen, voornamelijk alleenstaande moeders. De hoofdonderwijzers zijn jonge boeddhistische nonnen, opgeleid in onderwijs voor jonge kinderen en de Montessori-benadering.

Objectieven

1. Kinderen onderwijs bieden in een veilige omgeving.
2. Alleenstaande moeders en kansarme gezinnen de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te werken en in hun levensonderhoud te voorzien.
3. Jonge vrouwen en vooral jonge nonnen aanmoedigen om te studeren en actieve en meelevende professionals te worden.

Hoe

Kindvriendelijk onderwijs van goede kwaliteit, zodat kinderen goed voorbereid aan het basisonderwijs beginnen

Buitenschoolse activiteiten zoals yoga, kunst, muziek enz.

Medische controles

Regelmatige opleiding voor de ouders en onze leerkrachten: voeding, hygiëne, eerste hulp, veiligheid bij aardbevingen, enz.

Visie op langere termijn

• Financiële autonomie: kinderen toelaten waarvan de ouders het normale schoolgeld kunnen betalen, ter financiering van kinderen die dat niet kunnen.

• Leerkrachten opleiden: Het verschaffen van een praktische opleiding en een tehuis voor meer nonnen, die dan naar hun kloosters of dorpen kunnen terugkeren om kwaliteitsonderwijs te geven en voor kleine kinderen te zorgen.

 

Ons team, school en thuis

Ani Kunchok, onze manager
Ani Dolkar en Ani Tsering Kunzum, onze leerkrachten

We zijn begonnen met het huren van een huis in Tinchuli, vlakbij Boudhanath en nu zitten we in een nieuw huis in Mahankal. Onze twee leraressen en drie andere jonge nonnen, die traditionele Tibetaanse geneeskunde (amchi) studeren, wonen daar. Het huis wordt dus 24 uur per dag gebruikt: overdag als school en daarna als thuis voor deze vijf jonge vrouwen. 

In 2019 besloot Ani Kunchok het nonnengewaad te verlaten en naar de universiteit van Bangalore in India te gaan om management te studeren. Ani Dolkar en Ani Kunzum hebben het overgenomen en leiden nu ons project op een prima manier terwijl ze verder blijven onderwijzen.

Ani Choying Drolma

Ani Choying is een Nepalese boeddhistische non met een buitengewone stem, die over de hele wereld concerten geeft om haar talrijke sociale projecten te financieren via haar “Nun Welfare Foundation”. (http://www.choying.com)

Ani Choying is er altijd van overtuigd geweest dat nonnen een groot verlangen en potentieel hebben om van de wereld een betere plaats te maken, als ze maar gelijke kansen krijgen. De Aarya Tara School, geopend in 2000, heeft tot doel nonnen op te leiden om hun gemeenschappen te helpen en te dienen op een professionele en humanitaire manier. Met een volledig ontwikkeld en gerealiseerd potentieel gelooft zij dat haar nonnen niet alleen in staat zullen zijn om zichzelf te helpen, maar ook om anderen te helpen. Kortom, de Aarya Tara School wil jonge nonnen helpen hun mededogen op een actieve, effectieve, competente en zinvolle manier te realiseren.
Volgens Ani Choying wordt het onderwijs aan vrouwen in Azië van oudsher verwaarloosd. De meeste meisjes in mijn nonnenklooster/school komen van het platteland van Tibet, India of Nepal, patriarchale culturen waar vrouwen geacht worden te koken, schoon te maken en voor de kinderen te zorgen. Zelfs in het nonnenklooster wordt hun geleerd klassiek Tibetaans te lezen zodat zij godsdienstoefeningen kunnen doen, maar velen kunnen hun eigen naam niet schrijven. Haar school leert hen lezen en schrijven, wiskunde, wetenschappen, elementaire medische en verpleegkundige vaardigheden, en boeddhistische filosofie.

Ani Kunchok, onze eerste manager, Ani Tsering en Ani Dolkar, onze leraren, zijn afgestudeerd aan de Aarya Tara School. Ook Ani Pema, Ani Tsultrim en Ani Tsewang, die studeren om amchi (traditionele Tibetaanse arts) te worden en die bij ons in de school wonen.