Phulbari - Tusa / Cerebral Palsy Nepal (SGCP)

Onze locale partner

De Self-Help Group for Cerebral Palsy, Nepal (SGCP) is een niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 1986, die zich inzet voor de ondersteuning van mensen met cerebrale parese en hun gezinnen.

Vanuit het gespecialiseerde centrum in Dhapakhel, Lalitpur, wordt een uitgebreide revalidatiedienst voor kinderen met cerebrale parese en hun ouders gerund, alsmede een school en een centrum voor beroepsopleiding en een woonprogramma (Phulbari en Tusa) voor gezinnen die buiten de Kathmandu-vallei wonen.

Met de gemeenschapsprogramma’s worden veel meer kinderen in nood bereikt die niet naar het centrum kunnen komen. Via huisbezoekers, dagverzorgingscentra, medische kampen en andere initiatieven worden meer dan 1400 personen en gezinnen in 19 van de 75 districten van Nepal gesteund.

Objectieven

  • Kinderen en volwassenen met cerebrale parese voorzien van medische en therapeutische interventies, onderwijs en praktische hulp, zodat zij een zo gelukkig, voldaan en onafhankelijk mogelijk leven kunnen leiden.
  • Gezinnen de middelen geven om hun kind beter te steunen en te verzorgen.

Hoe

A. Thuis : « home visitor »

Getrainde huisbezoekers geven therapie, praktisch advies en emotionele steun aan kinderen met cerebrale parese en hun gezinnen.

Zij doen therapeutische oefeningen met het kind tijdens huisbezoeken, maar trainen ook de ouders om deze uit te voeren. De oefeningen kunnen gericht zijn op de communicatievaardigheden van het kind, activiteiten van het dagelijks leven of lichamelijke ingrepen. Op die manier ondersteunt het programma de onafhankelijkheid van kinderen en hun ouders.

We ondersteunen verschillende home visitors in verschillende districten.

B. In plaatselijke scholen : dagverzorgingscentra’s

Niet alleen zijn behandeling en ondersteuning duur, maar vaak moeten ouders ook vrij nemen van hun werk om voor hun kind te zorgen, wat gevolgen heeft voor het inkomen van het gezin. Dagcentra stellen ouders in staat overdag te gaan werken terwijl zij het kind de therapie en het onderwijs bieden die voor zijn ontwikkeling van essentieel belang zijn. Deze centra leren kinderen de activiteiten van het dagelijks leven, zoals eten, wassen enz. Oudergroepen en de gemeenschap zijn van essentieel belang voor de werking, en vaak spelen moeders een actieve rol. Met SGCP hebben wij verschillende dagcentra opgericht en ondersteunen wij deze.

C. Residentiële programma’s: Phulbari (kinderen van 5 tot 14 jaar) en Tusa (vroegtijdige interventie 0-4 jaar)

Phulbari en Tusa zijn twee programma’s die wij samen met SGCP hebben opgezet en die wij volledig steunen en waarbij wij rechtstreeks betrokken zijn. Zij bieden holistische medische, therapeutische en educatieve opleiding en zorg.

1. De kinderen

  • worden medisch en psychologisch geëvalueerd,
  • genieten van alle therapeutische diensten die door Cerebrale Parese Nepal worden aangeboden: fysiotherapie, spraaktherapie, basale stimulatie, enz.
  • krijgen speciale stimulerings- en opvoedingsprogramma’s die zijn afgestemd op hun leeftijd en ontwikkeling
  • kinderen krijgen medicijnen en/of speciale hulpmiddelen zoals vereist…

2. De ouders

Zijn voorzien van kennis en praktische vaardigheden die hen in staat zullen stellen de ontwikkeling van hun kind beter te ondersteunen zodra het naar huis terugkeert. Dit omvat:

  • therapeutische interventie: hoe hun kinderen te leiden en te stimuleren
  • opleiding: voeding, hygiëne, eerste hulp, drinkwater, brandwondenpreventie, inkomensgenererende activiteiten, enz.
  • netwerken: waar ze terecht kunnen voor steun in hun district, enz.

Regelmatig komen twee groepen van vier kinderen uit twee districten, samen met hun respectievelijke huisbezoekers.

3. De « home visitor » 

De respectieve huisbezoekers in de districten nemen ook deel aan de programma’s, houden toezicht op de kinderen en krijgen tegelijkertijd aanvullende opleiding.